ติดต่อเรา

บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทประกอบ(Assembly )และจำหน่ายสินค้า Consumer Electronics ภายใต้แบรนด์ “แฟมิลี่” โดยมีสัญลักษณ์แห่งความคงทนคือ แรด แฟมิลี่เป็นบริษัทคนไทย100% แนวคิดในการทำธุรกิจของบริษัท คือ คุณภาพ บริการ และสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ทีมงานและแบรนด์ ต้องให้ประโยชน์ผู้ซื้อ มีความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีนวัตกรรม รักษาคำมั่นสัญญา (A brand is a promise of value) มีการบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นและเป็นมิตร

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริการ : (66) 2-3154147

สำนักงานตลาดน้อย

ฝ่ายบริการ : (66)2-235-5630

ศูนย์บริการ
ฝ่ายบริการ : (66) 2-233-2555

ช่องทาง Social Media ต่างๆ

Facebook :
Family Thailand
Family Outlet.store
Family CCTV

Youtube : 
Family Thailnad
รีวิวเฮีย

Line Official : 
@familythailand