นิติกร

นิติกร

1.ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมาย ทั้งภายในและภายนอก (ราชการและเอกชน)
2.ประสานงานและติดตามคดีความต่างๆ ของบริษัทฯ
3.ดูแล จัดทำ ตรวจสอบเอกสารด้านกฏหมาย และ เงินเดือน ของบริษัทฯ
4.เป็นตัวแทนด้านกฎหมายให้กับบริษัทฯ
5.ดูแลงานทะเบียนของบริษัทฯ
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามของโครงสร้างของบริษัท
สวัสดิการ :
ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม,เบี้ยขยัน,โบนัส ,ค่าตำแหน่ง, เบี้ยเลี้ยงพิเศษ,ปรับเงินประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ชาย – หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
4. มีประสบการณ์ทำงานในด้านนิติกรอย่างน้อย 2 ปี
5. มีประสบการณ์งาน ด้านงานทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานตลาดน้อย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร