เซลล์โครงการกล้องวงจรปิดและกล้องติดรถยนต์

เซลล์โครงการกล้องวงจรปิดและกล้องติดรถยนต์

อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : N
สวัสดิการ :
ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม,เบี้ยขยัน,โบนัส ,ค่าตำแหน่ง, เบี้ยเลี้ยงพิเศษ,ปรับเงิน
ประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ชาย/หญิงอายุ24ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการเจรจาต่อรองสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. ถ้ามีประสบการณ์จำหน่ายกล้องวงจรปิดและกล้องติดรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร