A brand is a promise of value

Welcome to FAMILY.co.th

 • null
  Our Vision

 วิสัยทัศน์ แฟมิลี่ทันสมัย คิดเรียบง่าย ภูมิใจและโปร่งใส

 • null
  Our Mission

พันธกิจ พัฒนาสินค้า ลดต้นทุนด้วยนวัตกรรม รักษาความเป็นผู้นำตลอด พนักงานมีความสุข บริษัทมีความมั่นคง สังคมยอมรับ

 • null
  Our Goals
 • เป็นผู้นำทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความคงทนมากที่สุด
 • เป็นผู้นำทางการตลาดและส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
 • เป็นผู้มีประสบการณ์และและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ข้อมูลและประวัติ
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทประกอบ(Assembly )และจำหน่ายสินค้าConsumer Electronics ภายใต้แบรนด์ “แฟมิลี่” โดยมีสัญลักษณ์แห่งความคงทนคือ แรด แฟมิลี่เป็นบริษัทคนไทย100% แนวคิดในการทำธุรกิจของบริษัท คือ คุณภาพ บริการ และสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ทีมงานและแบรนด์ ต้องให้ประโยชน์ผู้ซื้อ มีความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีนวัตกรรม รักษาคำมั่นสัญญา (A brand is a promise of value) มีการบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นและเป็นมิตร

ปี พ.ศ. 2516 เริ่มต้นจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2518 ขยายกิจการเปิดโรงงานสายไฟและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2528 ได้ยุบกิจการโรงงานสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2529 เริ่มสร้างแบรนด์ “แฟมิลี่” โดยเริ่มจากทีวีเล็ก
ปี พ.ศ. 2530 ขยายผลิตภัณฑ์วิดิโอเกมส์
ปี พ.ศ. 2543 ขยายผลิตภัณฑ์VCD-DVDเพิ่มและยุบทีวีเล็กวีดีโอเกมในปี 2545
ปี พ.ศ. 2553 ขยายผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า ( Home use )

26 ปีแฟมิลี่ ใช้งบการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์900 ล้าน มีผู้ซื้อสินค้าแฟมิลี่ไปแล้ว 20 ล้านเครื่อง เป็นทีวีเล็ก 5 ล้านเครื่อง วีดีโอเกม 10 ล้านเครื่อง VCD – DVD มากกว่า 5 ล้านเครื่อง แฟมิลี่มีศูนย์บริการมากกว่า 100 แห่งครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

Value : ค่านิยม การทำงานเป็นทีม
Mission : พันธกิจ พัฒนาสินค้า ลดต้นทุนด้วยนวัตกรรม รักษาความเป็นผู้นำตลอด พนักงานมีความสุข บริษัทมีความมั่นคง สังคมยอมรับ
Vision : วิสัยทัศน์ แฟมิลี่ทันสมัย คิดเรียบง่าย ภูมิใจและโปร่งใส
Philosophy : ปรัชญา มุ่งสร้างความความดีในระยะยาว มากกว่าสร้างความพึงพอใจในระยะสั้น
ปรัชญาธุรกิจ : บริษัทมั่นคง พนักงานมีความสุข ลูกค้าได้ประโยชน์ สังคมยอมรับ
เป้าหมาย

 • เป็นผู้นำทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความคงทนมากที่สุด
 • เป็นผู้นำทางการตลาดและส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
 • เป็นผู้มีประสบการณ์และและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การดำเนินงาน
เน้นสินค้ามีคุณภาพ บริการ และสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ทีมงานและแบรนด์ ต้องให้ประโยชน์ผู้ซื้อ มีความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีนวัตกรรม รักษาคำมั่นสัญญา(A brand is a promise of value) มีการบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นและเป็นมิตร “จะมุ่งสร้างความพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคมากกว่าผลกำไร”ปัจจุบันแฟมิลี่มีศูนย์บริการ 138 แห่ง ช่องทางการจัดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ ครบ 76 จังหวัด