แฟมิลี่เป็นบริษัทคนไทย100%

คุณภาพ บริการ และสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ ทีมงานและแบรนด์

26 ปีแฟมิลี่ ใช้งบการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์900 ล้าน มีผู้ซื้อสินค้าแฟมิลี่ไปแล้ว 20 ล้านเครื่อง เป็นทีวีเล็ก 5 ล้านเครื่อง วีดีโอเกม 10 ล้านเครื่อง VCD – DVD มากกว่า 5 ล้านเครื่อง แฟมิลี่มีศูนย์บริการมากกว่า 100 แห่งครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

Last project update

บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทประกอบ(Assembly )และจำหน่ายสินค้า Consumer Electronics ภายใต้แบรนด์ “แฟมิลี่” โดยมีสัญลักษณ์แห่งความคงทนคือ แรด แฟมิลี่เป็นบริษัทคนไทย100% แนวคิดในการทำธุรกิจของบริษัท คือ คุณภาพ บริการ และสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ทีมงานและแบรนด์ ต้องให้ประโยชน์ผู้ซื้อ มีความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีนวัตกรรม รักษาคำมั่นสัญญา (A brand is a promise of value) มีการบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นและเป็นมิตร

Product recommend